Hur hanterar jag schablonavdrag?

Tvätt vid tvättinrättning och Transport till försäljning för återanvändning

För rutavdragen Tvätt vid tvättinrättning och Transport till försäljning för återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50% av totalkostnaden. Det är sedan från detta belopp som rutavdrag får göras med 50%.

Arbetskostnaden för en totalkostnad för till exempel tvätt vid tvättinrättning på 10 000 kr blir då 5 000 kr. Detta ger rätt till rutavdrag på 2 500 kr (50% av arbetskostnaden).

Det finns ännu ingen funktion som hanterar detta i programmet, däremot kan du lösa det genom att lägga till egna textrader på fakturan med vad fördelningen blir och vad kunden ska betala. Själva ansökan till Skatteverket får sedan tills vidare göras manuellt utanför programmet.

Värmepumpar

Schablonavdrag används exempelvis vid installation av värmepump, läs mer på skatteverket.se.

Den schablon som används av Skatteverket vid installation av bergvärme är att cirka 35% av installationen utgörs av arbetskostnad, vilket inkluderar borrning av bergvärmebrunn och själva arbetet med att montera och installera bergvärmepumpen. Arbetskostnaden för en installationskostnad på 160 000 kr blir då alltså 56 000 kr, vilket ger rätt till ROT-avdrag på 16 800 kr (30% av arbetskostnaden).

Det finns ingen färdig funktion för detta i programmet, däremot kan du lösa det genom att anpassa artikelraderna.

Du kan ange det totala beloppet på första raden, därunder specificerar du på olika rader belopp för utfört arbete och material. På så sätt blir det korrekt redovisat till Skatteverket genom att raderna 2 och 4 kommer med i filen för skattereduktion.

Se exempel nedan:

 

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.