Visma Administration 1000

Hur hanterar jag schablonavdrag?

Det finns ingen färdig funktion för detta i programmet, däremot kan du lösa det genom att anpassa artikelraderna, se exempel nedan:

Det som sker när du gör detta är att det blir korrekt redovisat till Skatteverket genom att raderna 2 och 4 kommer med i filen för skattereduktion.

Schablonavdrag används exempelvis vid installation av värmepump, läs mer på skatteverket.se.