Visma Administration 1000

Hur beräknas beloppet på fakturan vid Underlag skattered?

Underlaget för skattereduktion som du ser på fakturan beräknas på den totala summan för arbetskostnaderna på fakturan, d v s som har typen Arbete.