Visma Administration 1000

Kan jag exportera register?

Ja, högerklicka när du står i listläget i exempelvis ditt kundregister eller leverantörsregister och välj Kopiera/exportera tabellinnehåll. Vill du ha med fler kolumner kan du i dialogrutan markera de kolumner du vill ha under Tillgängliga kolumner och sedan klicka på den översta pilen i mitten så läggs det över i högerkolumnen, Kolumner som kopieras/exporteras.

Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...