Visma Administration 1000

Hur mycket har jag sålt för under en viss period och till en viss kund?

För att ta reda på hur mycket du har sålt för (inklusive moms) till en kund under en viss period väljer du Utskrifter - Reskontra - Kundreskontralista. För att få en viss period kan du sätta datumperioden på urvalet för fakturadatum. På raden för Fakturadatum i kolumen för Villkor skriver du exempelvis 20XX0201..20XX0228 om du vill skriva ut för februari. De två punkterna gäller vid intervall.

Markera att du vill ha med Även slutbetalda fakturor. Gäller det en viss kund skriver du in kundnumret i fältet Villkor på raden för Kundnr.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...