Visma Administration 1000

Kopiera post

När du arbetar i listläge eller i kortläge kan du kopiera den aktiva postens uppgifter till en ny post. Gör så här:

  1. Markera eller visa den post du vill kopiera.
  2. Välj knappen Kopiera eller använd snabbkommandot Ctrl+K.

En dialogruta visas där du får möjlighet att ange ett nytt nummer för posten. Nästa lediga löpnummer ges som förslag. Om du ångrar dig väljer du Avbryt.

  1. Välj OK.

Relaterade avsnitt

Skapa ny post
Ändra post
Uppdatera post
Radera post
Radera rad
Aktuell vy
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...