Visma Administration 1000

Lägg in datum

I ett datumfält kan du alltid ange datumet genom att skriva in det, men du kan också lägga in det via den kalender som finns tillgänglig.

Gör så här:

  1. Klicka på datumknappen.
  2. Välj datum genom att klicka på det. Du kan bläddra bakåt och framåt mellan månaderna med knapparna i de övre hörnen.

När du har gjort det stängs kalendern och datumet läggs in med rätt format. När markören lämnar datumfältet visas datumet tillsammans med en förkortning av veckodagen.

Observera att kalendern även markerar dagens datum och skriver ut det längst ner i kalendern. Det datumet hämtas från datorns klocka som alltså måste vara rätt inställd i Windows för att datumet ska bli rätt här.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)