Visma Administration 1000

Öppna företag vid integration med Visma Anläggningsregister

Valet att Visma Administration 1000 ska integreras med Visma Anläggningsregister  gör du i anläggningsregistret.

  1. Gå in under Arkiv – Företagsunderhåll – Utökad integration med Visma Administration 1000.
  2. Välj vilket företag du vill integrera med.

När du registrerar inköpet av en anläggningstillgång på en verifikation eller en leverantörsfaktura i Visma Administration 1000, kommer du att få påminnelser om att starta Visma Anläggningsregister för att kunna fortsätta registreringen av tillgången.

Detta kommer att innebära att Visma Anläggningsregister med automatik importerar information från verifikatet och leverantörsfakturan från Visma Administration 1000. Informationen läggs upp som en importerad anläggningstillgång för vidarebehandling. När avskrivningar, försäljningar, utrangeringar och justeringar görs på anläggningstillgången, kommer denna information att importeras automatiskt till Visma Administration 1000 som ett verifikat.

Man får även en påminnelse när man öppnar sitt företag och i verifikationsregistreringen, att ”det är dags att göra planenliga avskrivningar” där man får möjlighet att öppna Visma Anläggningsregister för att utföra avskrivningarna.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...