Visma Administration 1000

Programmets filer

De filer som tillhör programmet är placerade på olika ställen på din dator. De filer som utgör själva programmet finns i den mapp där du installerar programmet. Företagsdata finns sparat i SQL-databasen och inställningar som gäller varje företag finns sparat i mappen Företag. Andra filer som är generella oavsett vilket företag du arbetar med, finns samlade i mappen Gemensamma filer.

Programmets mapp

Som standard installeras programmet på sökvägen C:\Program (x86)\SPCS\SPCS Administration alternativt C:\Program\SPCS\SPCS Administration. Programmets mapp, SPCS Administration, innehåller både undermappar och ett antal filer.

Undermappar i programmets mapp

HlpXXXX I denna mapp ligger den lokalt installerade hjälpfilen.
ImgMgr Dessa filer behövs för att konvertering av logotyp-filer till bmp-format ska fungera i malleditorn.
MyPage I denna mapp finns filer för att visa offlinesidan till Min sida.
Tools I denna mapp ligger VismaAssist som behövs för att skapa supportfiler som Visma Spcs Support kan använda vid felsökning.

Filer i programmets mapp

spcsadm.exe Det här är själva programmet. Observera att du inte får byta namn på den här filen. För att kunna starta måste programfilen ha namnet spcsadm.exe.

Mappar för företagsfiler och gemensamma filer

Under sökvägen C:\ProgramData\SPCS\ finns mapparna Företag och Gemensamma filer, samt filen spcsadm.ini. Sökvägen kan variera beroende på vilket operativsystem du har på din dator. Mappen ProgramData är som standard en dold mapp i Utforskaren. Du kan komma till mappen genom att välja Hjälp - Om Visma Administration - Systeminfo i ditt program.

Själva företagsdatan finns sparat i SQL-databasen.

Undermappar i mappen SPCS Administration

Mappen Företag

I mappen Företag finns det mappar för respektive företag som du skapar i programmet. Här finns även mappar för programmets övningbolag, OvnbolXXXX.

I ett företags mapp sparas inställningar för varje företag och underlag från till exempel Visma AutoInvoice och Visma Scanner. Varje företagsmapp innehåller även filen FTG.INI. Detta är en fil som innehåller vissa inställningar för företaget, till exempel vilka mallar du har valt för dokument.

Mappen Gemensamma filer

I mappen Gemensamma filer finns de filer som används gemensamt för alla företag som finns upplagda.

Följande mappar finns i mappen Gemensamma Filer:

Backup_Ovnbol I den här mappen hittar du en säkerhetskopia för övningsbolaget. Denna kan du använda om det är så att du vill få tillbaka ett övningsbolag så som det såg ut när du senast installerade ditt program.
Bokfrpt Innehåller mallar för balans- och resultatrapporter.
Integration I den här mappen finns installationsfilen för Visma Administrations Integrationsklient. Den innehåller nödvändig information för att kunna integrera mot Visma Administration.
KlientSetup Innehåller filer för att kunna göra arbetsplatsinstallation på andra datorer i nätverket.
Kpl Alla färdiga kontoplaner har tillägget Kpl. De nya kontoplaner som du själv skapar genom funktionen Export i Visma Administration 1000 kan du spara i vilken mapp du önskar.
Mallar Innehåller utskriftsmallar.
Org Det finns ett antal filer som har tillägget Org. Dessa filer innehåller de originalinställningar som föreslås när du skapar ett nytt företag.
Prisfilt Prisfilt innehåller prisformat.
Rabattfilt Den här mappen innehåller rabattformatfiler.
Rapgen Innehåller filer som används av rapportgeneratorn. Bokföringsrapportgeneratorns inställningar sparas i filen Bfrapgen.DBF.
Spcs Rapp Här finns de färdiga rapporter som Visma Spcs levererar med programmet. Du kan läsa in rapporter från denna mapp under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport.

Följande filer finns i mappen Gemensamma filer:

adm_info.ini Den här filen innehåller företagsuppgifter och programversion.

Filer i mappen SPCS Administration

I mappen SPCS Administration finns filen SpcsAdm.ini. Den här filen finns på varje dator där en installation av programmet har utförts. Filen innehåller information om senast öppnade företag, sökvägen till gemensamma filer och många andra inställningar, t ex för rapport- och skrivarinställningar.

Om du arbetar i nätverk och vill ha en egen dynamisk meny i ditt program kan du kopiera filen DynamicMenu.xml från mappen Gemensamma filer och lägga den i mappen Spcs Administration. Detta möjliggör olika versioner av DynamicMenu.xml på olika datorer med olika versioner av operativsystem. Det innebär också att du kan ha sökvägar till gemensamma filer och företag.

Relaterade avsnitt

Nu ska vi se till att du kommer igång!
Om-rutan
Hur sparas data i programmet?
Systeminformation

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...