Visma Administration 1000

Rutan Sök

När en lista visas, t ex listan över leverantörer, finns normalt insättningspunkten i rutan Sök. Med hjälp av denna ruta kan du göra en direktsökning i listläget med hjälp av det du skriver in i rutan.

Sökningen sker från vänster till höger i det du skriver in. Om du skriver in ett tecken letar programmet upp det första i listan som börjar på det tecknet. Om du skriver in ytterligare ett tecken letar programmet upp det första som börjar på dessa två tecken osv. Sökningen sker i den ordning som är vald i listan Urval/sortering. Det är endast det 256 första posterna som stämmer med ditt sökord som visas.

Dessutom är det så att posternas ordning i listan automatiskt ställer om sig beroende på i vilket fält insättningspunkten finns när du öppnar listan.

Relaterade avsnitt

Urval/sortering
Söka poster
Sökvillkor
Söka i fält med listknapp
Navigering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)