Visma Administration 1000

Uppgradera ditt företag

Detta avsnitt gäller dig som uppgraderar till Visma Administration 1000 och har artiklar som är markerade som lagervaror i ditt tidigare program. Eftersom lagerhanteringen skiljer sig åt mellan de olika programvarianterna måste du göra vissa manuella justeringar i samband med uppgraderingen.

I samband med att du öppnar företaget i Visma Administration 1000 får du information om att du måste göra manuella justeringar.

Det första du behöver göra är att genomföra en registervård.

  1. Välj Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård.
  2. Markera Kontrollera företagets databas, klicka på Utför och därefter Starta kontroll.
  3. Välj Skriv fellista under kontrollen. Det är viktigt att du skriver ut fellistan eftersom du ska använda den senare i den här instruktionen.

Visma Administration 1000 hanterar lager enligt FIFO-principen, vilket ditt tidigare program inte gjorde. För att ditt lagervärde och ditt lagerantal ska blir rätt måste du därför komplettera de artiklar du har haft markerade som lagervara sedan tidigare med ytterligare uppgifter, t ex artiklarnas olika värde. Detta görs via funktionen Manuella inleveranser för varje enskild artikel som du har som lagervara. I avsnittet Flöde över in- och utleveranser av artiklar får du information om hur du arbetar med artiklar och lager.

  1. Välj Artiklar/Lager - Manuella inleveranser.
  2. Gör inleveranser för varje artikel som finns med på fellistan du skrev ut i samband med att du kontrollerade din databas (punkt 3 ovan). Det antal du ska leverera in är antalet i kolumnen Före förändring plus antalet i kolumnen Korrigeras till (ta inte hänsyn till minustecknet). På så sätt görs en inleverans av dina artiklar så att du får tillbaka det antal i lager som du hade innan du uppgraderade.

När du har gjort dina inleveranser ska du skriva ut och godkänna en lagerförändringsjournal. Detta gör du för att bokföra lagervärdet.

När du uppgraderar till Visma Administration 1000 är det viktigt att lagerförändringsjournalen inte bokförs med automatik.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.
  2. Kontrollera att du har en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt.
  3. Skriv ut en lagerförändringsjournal till dagens datum genom att välja Utskrifter - Journaler. Läs mer i avsnittet Lagerförändringsjournal, utskrift.
  4. Kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänn lagerförändringsjournalen.
  5. Ta nu ställning till om du ska bokföra lagervärdet eller inte beroende på hur du har hanterat lagervärdet i din tidigare programvariant. Om du ska bokföra lagervärdet gör du det genom att registrera en manuell verifikation enligt underlaget.

Vill du att dina journaler i fortsättningen ska bokföras med automatik väljer du Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring och tar bort markeringen i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt.

När du har slutfört kontrollen av databasen, gjort inleveranserna och bokfört lagervärdet är artiklarnas antal i lager rätt och lagervärdet är uppdaterat och du har lagt grunden för din fortsatta lagerhantering i Visma Administration 1000.

Relaterade avsnitt

Flöde över in- och utleveranser av artiklar
Manuella inleveranser, listläge
Lagerhantering
Rätta felaktigt lager
Nollställa lager - Börja med nytt lager
Journalföra på rätt datum - inte bakdatera

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...