Visma Administration 1000

Välj företag

När du startar programmet väljer du alltid vilket företag du vill arbeta med. Du kan också, när som helst under arbetets gång, välja att arbeta med ett annat företag. Detta gör du antingen genom att välja Arkiv - Öppna företag eller genom att klicka på företagsnamnet längst ner till höger i programfönstret.

Om du ska arbeta med ett företags uppgifter måste företaget vara valt och aktivt. Vilket företag som är öppet visas på statusraden, längst ner till höger i programfönstret.

Gör så här för att välja ett företag:

  1. Välj Arkiv - Öppna företag eller klicka på företagsnamnet så att bilden Val av företag visas.
  2. Markera det företag du vill öppna. Använd eventuellt knappen Bläddra.
  3. Välj OK eller dubbelklicka på företagsnamnet.

När du har valt ett företag visas ett meddelande om att företaget öppnas. Vilket företag som är öppet visas på statusraden, längst ner till höger på bildskärmen.

När du väljer ett företag väljs också automatiskt det senaste bokföringsåret som hör till företaget. Vilket bokföringsår som är valt visas på statusraden, längst ner till höger på bildskärmen.

Finns inte företaget du ska arbeta med skapar du ett nytt företag.

Avbryt

Om du inte vill välja något företag använder du knappen Avbryt.

Har du inte valt något företag går det inte att välja alla funktioner i programmet. De funktioner du inte kan arbeta med visas med gråmarkerad text.

Bläddra

Valet Bläddra använder du för att leta fram och markera en mapp, t ex när du ska leta upp ditt företag. Du bläddrar och öppnar på vanligt Windows-sätt.

  1. Välj OK när du är klar.

Du ska inte öppna själva företagsmappen utan istället huvudmappen, d v s den mapp som har företagsmappen som undermapp. Om din företagsmapp finns på sökvägen C:\ProgramData\SPCS\Spcs Administration\Företag\bolaget, ska du öppna mappen C:\ProgramData\SPCS\Spcs Administration\Företag. Väljer du själva företagsmappen hittar inte programmet företaget och en tom lista visas i bilden Val av företag.

Relaterade avsnitt

Skapa företag
Radera företag

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...