Använd inloggad användare som säljare/referens

Kolumnen Inloggad användare under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest kan du använda om du vill att den användare som är inloggad i programmet är den som ska föreslås som Säljare och/eller Vår referens när olika dokument skapas. Genom att använda den här funktionen säkerställer du att det finns referens/säljare på dina dokument och på så sätt kan du följa upp din försäljning på ett bättre sätt.

För att en specifik användare automatiskt ska kunna föreslås som Säljare krävs en signatur i kolumnen Inloggad användare och en markering i kolumnen Säljare. Motsvarande gäller för om en specifik användare automatiskt ska kunna föreslås som Vår referens.

För att kunna använda den här funktionaliteten måste du ha aktiverat programmets behörighetskontroll. Det gör du genom att markera Behörighetskontroll under Arkiv - Användare - Användare.

Hierarkin för vilken användare (signatur) som föreslås som säljare/referens på dokument som skapas i programmet är följande:

 • Finns det en säljare angiven på kunden är det den som föreslås som Säljare och Vår referens när du skapar ett dokument.
 • Finns det ingen säljare angiven på kunden, väljer programmet att föreslå den som har en signatur angiven i kolumnen Inloggad användare under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest, under förutsättning att det även finns en markering i kolumnen Säljare och/eller Vår referens.
 • Finns det ingen säljare angiven på kunden, ingen signatur angiven i kolumnen Inloggad användare och/eller ingen markering i kolumnen Säljare så kommer fältet Säljare att bli tomt på de dokument som skapas.
 • Finns det ingen säljare angiven på kunden, ingen signatur angiven i kolumnen Inloggad användare och/eller ingen markering i kolumnen Vår referens så kommer programmet att föreslå namnet vid Vår referens under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumenttexter som referens på de dokument som skapas.

Gör så här om du vill att den inloggade användaren ALLTID ska föreslås som säljare/vår referens på alla dokument som skapas i programmet:

 1. Aktivera behörighetskontrollen under Arkiv - Användare - Användare.
 2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest.
 3. Ange aktuell signatur för respektive rad i kolumnen Inloggad användare.
 4. Se till att markeringarna i kolumnerna Säljare och Vår referens stämmer. En markering i de kolumnerna innebär att det är den inloggade användaren som kommer att sättas som säljare respektive vår referens på dokument som skapas.
 5. Välj vilka dokumenttyper som den inloggade användaren ska användas för. Du hittar valen under tabellen.
 6. Gå till listläget för Försäljning - Kunder.
 7. Klicka på kommandot Markera alla.
 8. Klicka på kommandot Massuppdatera.
 9. Klicka på Lås upp vid fältet Säljare och se till att fältet är blankt.
 10. Klicka på OK.

Nu rensas fältet Säljare på alla dina kunder och därmed kommer programmet att använda de inställningar du har gjort i företagsinställningarna under Referens/Attest.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.