Visma Administration 1000

Ange signatur och lösenord

När behörighetskontrollen är aktiv visas dialogen där du anger signatur och lösenord direkt när du öppnar programmet och du måste alltid ange en signatur och ett lösenord för att kunna öppna ett företag.

Gör så här:

  1. Skriv in din signatur och ditt lösenord på exakt det sätt som din systemoperatör har angivit.
  2. Klicka på OK när du är klar.

Stora och små bokstäver (versaler och gemener) särskiljer både när det gäller signatur och lösenord. Du måste alltså se till att du skriver in stora och små bokstäver exakt enligt de uppgifter du fått från din systemoperatör.

Vill du inte använda behörighetskontrollen avaktiverar du den genom att ta bort markeringen för Behörighetskontroll under Arkiv - Användare - Användare.

Relaterade avsnitt

Så här fungerar behörigheten
Användare, listläge
Användare, kortläge
Aktivera behörighetskontroll

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...