Visma Administration 1000

Flöde över in- och utleveranser av artiklar

I det här avsnittet hittar du information om hur du arbetar med Artiklar/Lager.

Manuella inleveranser används för inleveranser som inte kommer från någon registrerad leverantör och för korrigeringar. Du kan också använda funktionen för att lägga in artiklarna när du börjar använda programmet. Manuella utleveranser används för utleveranser som inte går till kund, t ex för varor som inte längre är användbara för försäljning eller för de korrigeringar du vill göra.

Under Inventering registrerar du inventerade antal.

Prisomräkningar används för att underlätta arbetet när kalkylpriser ska uppdateras.

Relaterade avsnitt

Manuella inleveranser, listläge
Manuella inleveranser, kortläge
Ändra inleverans
Makulera inleverans

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)