Visma Administration 1000

Streckkoder på artiklar

I Visma Administration 1000 finns ett fält för streckkoder på artiklar, dessa streckkoder kan du skriva ut som siffror eller streck.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/Lager.
  2. Markera rutan Visa streckkod.

I programmet kan du använda dig av följande streckkodstyper:

EAN 8
EAN 13
UPC-A
UPC-E
Code 39
Interleaved 2/5
US Postnet
Code 128

  1. Gå till ArkivInställningar - FöretagsinställningarArtiklar/Lager.
  2. Ange normalvärden för nya artiklar och fyll i en streckkodstyp.

På de artiklar som du redan har inlagda i programmet måste du manuellt fylla i en streckkodstyp. Detta gör du på fliken Artikeluppgifter.

  1. Fyll i streckkoden, antingen manuellt eller med hjälp av streckkodsläsare. För att streckkodsläsaren ska fungera i Visma Administration 1000 måste den fungera i Word.

På följande utskrifter kan du välja om du vill skriva ut streckkoden som streck:

  • Inventeringsunderlag
  • Följesedel
  • Artikeletiketter
  • På utskriften Artikelregister kan du välja om du vill skriva ut streckkoden som streck eller siffror.

För att kunna använda t ex artikeletiketter med streckkoder måste du gå in under Arkiv - Inställningar - FöretagsinställningarMallar, fliken Etikettmallar. Där klickar du på listpilen i kolumnen Mallar för Artikeletiketter och väljer Artikel Streckkod.

Relaterade avsnitt

Etikettmallar, företagsinställningar
Välj mall till ett dokument/etikett
Artikelregister, utskrift
Artikeletikett, utskrift
Inventeringsunderlag, utskrift
Följesedlar, utskrift

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...