Visma Administration 1000

Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter.

På den här fliken bearbetar du dina artiklar.

Du bör alltid lägga in en konteringskod för varje artikel som anger hur artikeln ska konteras vid försäljning och inköp. Om du hanterar många olika artiklar på samma sätt behöver du bara lägga upp en enda kod för dem. Koderna som du skriver in med tillhörande konteringar, visas som förslag när du registrerar en ny artikel och används vid fakturahanteringen. Konteringarna används när fakturor och lagerförändringar bokförs. Om det saknas ett försäljningskonto i artikelkonteringen hämtar programmet istället det försäljningskonto som är angett i företagsinställningarna. Om en faktura saknar kontering på någon fakturarad går det inte att skriva ut någon fakturajournal för den fakturan.

Relaterade avsnitt

Artiklar och tjänster, listläge
Artiklar och tjänster, fliken Lager
Artiklar och tjänster, fliken Inköp
Artiklar och tjänster, fliken Språk/statistik
Artiklar och tjänster, fliken Spårning
Radera artikel
Anpassa för långa artikelbenämningar, malländring
Skapa ny post

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...