Visma Administration 1000

Gör bortskrivning vid inläsning

Programdelen hittar du under Betalningar - Återrapportering inbetalningar.

Om kunden inte har betalt exakt det belopp som står på fakturan visas det med en gul ikon på betalraden. Om du inte ska kräva in det belopp som återstår måste du ange hur resterande belopp ska behandlas, för att fordran ska försvinna från kundreskontran.

Du gör på följande sätt för att lägga in en bortskrivning för en betalrad:

  1. Välj Betalningar - Återrapportering inbetalningar.
  2. Klicka på betalraden.
  3. Klicka på listknappen i kolumnen Bortskr i den nedre tabellen och välj bortskrivningskod.
  4. Ange det belopp som kunden inte har betalt in.

Du kan välja att använda flera koder för en faktura, om du vill. Du skriver då in hur stor del av kvarstående belopp som ska föras på vardera bortskrivningskod.

  1. Tryck på Enter tills du kommer ner till nästa tomma rad för bortskrivningar.
  2. Kontrollera att det står noll för Utgående saldo.

Relaterade avsnitt

Återrapportering inbetalningar, kortläge
Återrapportera kundinbetalningar
Koppla betalrad till annan faktura
Radera en betalrad från inläsningsfil
Information Återrapportering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)