Visma Administration 1000

Återrapportering inbetalningar, kortläge

Programdelen finns under Betalningar - Återrapportering inbetalningar.

I den här arbetsbilden kan du läsa in inbetalningar från återrapporteringsfiler. För att använda återrapporteringen lägger du in inställningarna för återrapportering under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar.

Du hämtar återrapporteringsfilerna via din internetbank.

I programmet kan du läsa in återrapporteringsfiler med inbetalningar från följande tjänster:

  • Bankgiro Inbetalningar (BG Max)
  • PGs Total In Bas
  • PGs Total In med utökad sökning (vi har inte stöd för Total In ej utökad sökning)

Relaterade avsnitt

Återrapportera kundinbetalningar
Gör bortskrivning vid inläsning
Koppla betalrad till annan faktura
Radera en betalrad från inläsningsfil
Information Återrapportering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)