Avstämningar

För att använda funktionen avstämningar väljer du Bokföring - Avstämningar. I dialogen Avstämningar gör du de inställningar som behövs för att du ska kunna göra en avstämning. Du har möjlighet att stämma av innevarande och föregående år. Kontrollen av år sker genom en kombination av datorns datum och programmets bokföringsår. Programmet föreslår det datum och de markeringar och val du hade när du senast använde funktionen.

Varför ska jag stämma av?

Alla som bokför måste regelbundet göra avstämningar av sina konton för att försäkra sig om att bokföringen är korrekt. Framför allt är det balanskonton som stäms av för att kontrollera att fordringar och skulder i bokföringen är korrekt angivna i balansräkningen.

Vanliga avstämningar är t ex kontroll av att:

  • obetalda kundfakturor överensstämmer med kundfordringar i bokföringen
  • obetalda leverantörsfakturor överensstämmer med leverantörsskulder i bokföringen
  • pengarna i kassan överensstämmer med kassasaldot i bokföringen
  • kontoutdrag från banker överensstämmer med bokförda tillgångar och skulder

Vid avstämningarna hittar programmet ibland differenser som måste utredas och korrigeras. Utan programmets avstämningsfunktion är det ofta ett arbete som tar mycket tid och kräver kunskaper om hur man enklast letar efter felen. Med hjälp av programdelen Avstämningar kan du enkelt se vilka konton som stämmer och var eventuella differenser finns. Du kan också identifiera bokföringsposter som skulle kunna vara källa till felen.

Hur ofta bör jag stämma av?

I de flesta fall bör du göra avstämning vid varje månadsslut för att vara säker på att balansräkningar och resultaträkningar är korrekta och att redovisad moms stämmer. Vid bokslut är avstämningen nödvändig eftersom avstämningsunderlagen utgör bokslutsbilagor.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.