Visma Administration 1000

Kopiera avtal

Om du vill skapa ett avtal som liknar ett befintligt avtal kan du göra så här:

  1. Välj Försäljning - Avtal - Avtal.
  2. Markera eller visa det avtal du vill kopiera.
  3. Klicka på knappen Kopiera eller tryck på Ctrl+K.

Du får en fråga om du vill kopiera hela avtalet eller enbart kunduppgifterna.

  1. Välj vad du vill kopiera och klicka på OK.

Det nya avtalet får automatiskt ett nytt avtalsnummer.

  1. Gör önskade ändringar.

För att komma tillbaka till listläget klickar du på knappen Lista eller trycker på Ctrl+L.

Relaterade avsnitt

Avtal
Avtal, listläge
Avtal, fliken Avtal
Avtal, fliken Faktureringsplan
Avtal, fliken Kunduppgifter
Avtal, fliken Moms, konton
Avtal, fliken Spårning
Fördela skattereduktion
Avtalsmallar, listläge
Avtalsmallar, fliken Avtalsmall
Avtalsmallar, fliken Spårning
Skapa avtalsmall via guide
Skapa avtalsmall utan guide
Skapa avtal från avtalsmall
Skapa fakturor från avtal
Massuppdatera avtal
Makulera ett avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...