Visma Administration 1000

Avtal, fliken Kunduppgifter

Programdelen finns under Försäljning - Avtal - Avtal.

Under fliken Kunduppgifter kan du hitta fler uppgifter om den kund avtalet gäller. Här kan du också tillfälligt ändra uppgifterna. De uppgifterna kommer inte in i registret utan ändras enbart för detta avtal och eventuellt tillhörande dokument som t ex faktura. Du arbetar med den här fliken på ungefär samma sätt som fliken Kunduppgifter i Kundfakturor.

Observera att om det finns ett rabattavtal knutet till kunden, eller om du väljer att rabattavtal här, styr avtalet vilken prislista som används. Därför kan du inte både välja rabattavtal och prislista samtidigt.

Relaterade avsnitt

Avtalshantering
Avtal, listläge
Avtal, fliken Avtal
Avtal, fliken Faktureringsplan
Avtal, fliken Moms, konton
Avtal, fliken Spårning
Fördela skattereduktion
Avtalsmallar, listläge
Avtalsmallar, fliken Avtalsmall
Avtalsmallar, fliken Spårning
Skapa avtalsmall via guide
Skapa avtalsmall utan guide
Skapa avtal från avtalsmall
Skapa fakturor från avtal
Kopiera avtal
Massuppdatera avtal
Makulera ett avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...