Visma Administration 1000

Skapa avtal från avtalsmall

Gör så här för att skapa avtal från en avtalsmall:

  1. Välj Försäljning – Avtal – Avtalsmallar för att visa en lista över de avtalsmallar som finns.
  2. Markera aktuell avtalsmall.
  3. Välj kommandot Skapa avtal. En lista över de kunder som omfattas av avtalet visas.
  4. Markera de kunder du vill skapa avtal för. Om du inte vill skapa avtal för någon av kunderna kan du ta bort markeringen längst till vänster.

När du skapar avtal första gången, kommer samtliga kunder i vald kundkategori att visas i listan. Nästa gång du skapar avtal, kommer listan endast att omfatta kunder som tillkommit i kundkategorin sedan du senast skapade avtal.

  1. Klicka på knappen Skapa.

Nu kommer avtalen att läggas upp och du hamnar per automatik i avtalsregistret.

Relaterade avsnitt

Avtalshantering
Avtal, listläge
Avtal, fliken Avtal
Avtal, fliken Faktureringsplan
Avtal, fliken Kunduppgifter
Avtal, fliken Moms, konton
Avtal, fliken Spårning
Fördela skattereduktion
Avtalsmallar, listläge
Avtalsmallar, fliken Avtalsmall
Avtalsmallar, fliken Spårning
Skapa avtalsmall via guide
Skapa avtalsmall utan guide
Skapa fakturor från avtal
Kopiera avtal
Massuppdatera avtal
Makulera ett avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...