Visma Administration 1000

Avtalsmallar, fliken Avtalsmall

Programdelen finns under Försäljning - Avtal - Avtalsmallar.

Detta är kortläget för avtalsmallar. Här lägger du in alla uppgifter mallen ska innehålla. Exakt vilka uppgifter som visas i arbetsbilden beror på vilka val du har gjort i företagsinställningarna.

Du kan lägga in alla uppgifter direkt i bilden eller använda guiden. Vi rekommenderar att du de första gångerna använder guiden när du skapar dina avtalsmallar. Starta guiden genom att välja kommandot Guide.

Observera att du alltid måste börja med att välja vilka artiklar som ska ingå i avtalet, oavsett om guiden används eller inte.

Relaterade avsnitt

Avtal
Avtal, listläge
Avtal, fliken Avtal
Avtal, fliken Faktureringsplan
Avtal, fliken Kunduppgifter
Avtal, fliken Moms, konton
Avtal, fliken Spårning
Avtalsmallar, listläge
Avtalsmallar, fliken Spårning
Skapa avtalsmall via guide
Skapa avtalsmall utan guide
Skapa avtal från avtalsmall
Skapa fakturor från avtal
Kopiera avtal
Massuppdatera avtal
Makulera ett avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...