Visma Administration 1000

För över ingående balanser från föregående år

Du kan föra över ingående balanser från det föregående året utan att det föregående året är låst, men du måste i så fall komma ihåg att överföra de slutliga ingående balanserna senare.

Du kan välja två sätt att föra över ingående balanser från föregående års utgående balanser. Antingen kan du välja att registrera dem konto för konto eller låta programmet föra över dem automatiskt. Båda alternativen finns i funktionen Bokföring - Ingående balanser, se avsnittet Ingående balans, listläge.

Du måste alltid aktivera det nya året innan du för över ingående balanser. Kontrollera att det nya året står längst ner på bildskärmen innan du genomför överföringen.

Relaterade avsnitt

Ingående balans, listläge
Överför UB från föregående år
Importera IB från SIE

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...