Visma Administration 1000

Resultatbudget, fliken Månadsfördelning

Programdelen finns under Bokföring - Budget - Resultatbudget, fliken Månadsfördelning.

När du väljer att arbeta med fliken månadsfördelning visas det konto och den resultatenhet du markerat på fliken Resultatbudget. Om du valt budgetnyckel har budgeten fördelats enligt denna. Du kan nu göra eventuella justeringar, skriva in budgeten i kronor och välja budgetnyckel.

I kolumnen Kr ack visas ackumulerad budget vilket innebär att längst ner i den kolumnen visas den totala budgeten för bokföringsåret. Budgeten har samma antal månader som bokföringsåret har, d v s upp till 18 månader.

Relaterade avsnitt

Lägg upp en budget
Nollställ budget
Budgetnycklar, listläge
Budgetnycklar, kortläge
Resultatbudget, fliken Resultatbudget
Balansbudget, fliken Balansbudget
Balansbudget, fliken Månadsfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...