Visma Administration 1000

Budget

Budgeten är ett viktigt verktyg när du ska planera och styra verksamheten i ditt företag. När du gör budgeten lägger du in det du förväntar dig ska hända under bokföringsåret. Om du vill kan du skriva ut budgetunderlag från programmet. Det kan vara bra om du t ex har olika avdelningar i ditt företag. På budgetunderlagen kan varje avdelningschef skriva in sina förväntningar och du kan sedan sammanställa dem i systemet och se förväntat resultat.

Du registrerar budgeten i en matris, där du ser alla konton och eventuella resultatenheter i samma bild. Så fort du ändrar något belopp ser du hur det påverkar det budgeterade resultatet för hela företaget. Kanske behöver du ändra någonting för att resultatet ska bli bättre. Du kan ändra och justera tills du är nöjd med budgeten.

Du kan välja mellan att registrera årsbudget som automatiskt månadsfördelas med hjälp av valfria budgetnycklar eller att registrera budgeten månadsvis på varje konto. Budgetnyckeln kan ge en jämn månadsfördelning men du kan också lägga upp egna budgetnycklar t ex när du vet att försäljningen är större under vissa månader och lägre under andra. Du kan använda olika budgetnycklar på olika konton t ex säsongsvariation på försäljning och materialkostnad och jämn fördelning på hyra.

Ditt budgetarbete kan förenklas ytterligare genom att du först kopierar in föregående års utfall eller budget och sedan ändrar där du vill. Om du vill göra procentuella upp- eller nedräkningar i budgeten kan du ange vilka konton och månader som ska räknas om och hur många procent beloppen ska öka eller minska med. Programmet räknar därefter om budgeten åt dig.

Relaterade avsnitt

Lägg upp en budget
Nollställ budget
Budgetnycklar, listläge
Budgetnycklar, kortläge
Resultatbudget, fliken Resultatbudget
Resultatbudget, fliken Månadsfördelning
Balansbudget, fliken Balansbudget
Balansbudget, fliken Månadsfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)