Visma Administration 1000

Exportera konteringsmall

Programdelen finns under Arkiv - Export - Konteringsmallar.

Konteringsmallar gäller specifikt för varje företag. Om du har skapat konteringsmallar som du vill använda i andra företag, antingen på din dator eller på någon annan dator, måste du först exportera dem till en konteringsmallsfil. Det gör du med hjälp av den här funktionen. Sedan kan du importera den filen till andra företag.

Gör så här för att exportera konteringsmallar:

  1. Välj Arkiv - Export - Konteringsmallar för att visa samtliga konteringsmallar som finns i det aktiva företaget.
  2. Markera den eller de konteringsmallar du vill exportera genom att klicka i kolumnen Markering.

Du kan markera eller avmarkera alla genom att klicka på någon av knapparna Markera alla eller Avmarkera alla.

  1. Klicka på knappen Exportera när du har valt vilka konteringsmallar som ska exporteras.
  2. Ange vad den exporterade filen ska heta och var den ska placeras. Observera att filen måste ha ändelsen .kml för att den sedan ska kunna importeras.

Relaterade avsnitt

Skapa konteringsmall för löpande bokföring
Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura
Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.