Visma Administration 1000

Fördela skattereduktion, kundfakturor

Knappen Fördela skattereduktion hittar du i kortläget för Avtal, Order respektive Kundfakturor. För att knappen ska visas måste du ha markerat både Fakturerar husarbete i företagsinställningarna och Innehåller husarbete på fakturan/ordern/avtalet.

Om Fördela reduktionen manuellt inte är markerad fördelar programmet beloppet jämnt mellan personerna. Om kunden inte har rätt att få avdrag för hela beloppet ändrar du detta manuellt. Du markerar då Fördela reduktionen manuellt och skriver in beloppet som kunden har rätt till. Fältet Fördela reduktionen manuellt visas inte när du arbetar med avtal.

Om det är flera personer som äger fastigheten och som ska göra avdrag lägger du till dessa genom att skriva in personnummer och namn.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, fliken Faktura
Order, fliken Order
Avtal, fliken Avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...