Kundfakturor, fliken Kunduppgifter

Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor, fliken Kunduppgifter.

Under fliken Kunduppgifter kan du hitta fler uppgifter om den aktuella kunden. Här kan du också tillfälligt ändra uppgifterna. De ändringarna kommer inte in i kundregistret utan ändras enbart för denna fakturan och eventuellt tillhörande dokument som t ex betalningspåminnelser.

Observera att om det finns ett rabattavtal knutet till kunden, eller om du väljer ett rabattavtal här, styr avtalet vilken prislista som används. Därför kan du inte både välja rabattavtal och prislista samtidigt.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.