Visma Administration 1000

Visa radnummer eller sidbrytning på dokument

När du arbetar med dina dokument i programmet kan du välja om du vill visa en kolumn för radnummer och/eller om du vill visa var sidbrytnignen kommer att göras på ditt dokument.

Om du vill indikera var sidbrytningen görs tar du reda på hur många rader som får plats på ditt dokument och lägger in sidbrytningen efter det. Om det till exempel får plats 10 rader på din faktura, anger du att indikeringen ska göras var 10:e rad.

När du har lagt in sidbrytningen visas en markering på tionde raden och på så sätt ser du vilka artikelrader som kommer att hamna på sida 1 respektive sida 2. Skulle du ange att indikeringen ska göras var 5:e rad kommer det ändå att skrivas ut 10 rader innan det görs en sidbrytning. Du kan alltså inte själv styra var du vill ha sidbrytningen, utan det styrs av hur många rader det får plats på din fakturamall.

  1. Gå in på ett dokument, till exempel en kundfaktura.
  2. Högerklicka på någon av kolumnerna och välj Egenskaper.
  3. Markera Visa positionskolumn och/eller Indikera sidbrytning var XX rad.
  4. Välj OK.

För att de nya inställningarna ska gälla måste du stänga ner den programdel du hade öppen. När du öppnar programdelen på nytt visas de nya inställningarna. De inställningar du gör gäller för alla dokument.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...