Visma Administration 1000

Företagstermometern

Med Företagstermometern får du en grafisk överblick över företagets ekonomiska ställning. Allt eftersom du registrerar affärshändelser i programmet uppdateras diagrammen med aktuella värden. Du får en överblick över obetalda och betalda kund- och leverantörsfakturor. Dessutom visas balans- och resultatrapport på ett överskådligt sätt. För att uppdatera diagrammen med nyregistrerade händelser använder du knappen Uppdatera.

Företagstermometern är en avtalsfunktion vilket innebär att du måste ha ett gällande serviceavtal för att få tillgång till den. Du hittar företagstermometern längst upp i programfönstret, till vänster om Sök i hjälpen. Företagstermometern visas automatiskt och går inte att stänga av.

Om företagstermometern inte visas kan det bero på att du saknar behörighet. Läs mer i Rättigheter till företagstermometern.

Relaterade avsnitt

Kund- och leverantörsfakturor, företagstermometern
Balansrapport, företagstermometern
Resultatrapport, företagstermometern
Rättigheter till företagstermometern
Spara diagram i företagstermometern

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...