Försäljningsprislistor, fliken Prisomräkning

Programdelen finns under Försäljning - Försäljningsprislistor, fliken Prisomräkning.

På den här fliken gör du beräkningarna av de nya priserna. Den här rutinen använder du för att underlätta prisuppdateringen när du ska ändra dina priser med en viss procent för vissa eller alla dina produkter.

Observera att priserna i den prislista du räknar om förändras direkt vid kommandot Beräkna. Om du vill ha kvar de gamla priserna ska du skapa en ny prislista där du gör omräkningen. På så sätt kan du också få en utskriven jämförelse mellan den nya och den gamla prislistan. Se hjälpavsnittet Utskrifter för mer information.

Säkerhetskopiera alltid innan du börjar arbetet med prisomräkning. Spara sedan den säkerhetskopian så att du kan gå tillbaka till den om något skulle bli fel.

Relaterade avsnitt