Påminnelsetexter, företagsinställningar

Påminnelsetexter hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Påminnelser och ränta, fliken Påminnelsetexter.

I den här bilden kan du skriva in texter för de tre olika påminnelser (krav) som du skickar till dina kunder. Text 1 skrivs ut på den första påminnelsen, text 2 på den andra påminnelsen och text 3 på tredje påminnelsen och alla följande.

Påminnelsetexter kan anges för varje språk som du har i din språklista. Du byter språk med hjälp av pilknapparna eller tangenterna PgUp/PgDn. För att skriva in texter för ett språk ser du till att språket i fråga är aktivt. Skriv sedan in de texter du önskar.

Det är endast de fakturor du skapar efter en ändring av påminnelsetexten som påverkas.

Relaterade avsnitt

Betalningar, företagsinställningar
Påminnelser och ränta, företagsinställningar
Inbetalningar, företagsinställningar
Utbetalningar, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.