Nummerserier, företagsinställningar

Nummerserier hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Nummerserier.

Om du till exempel vill ange verifikationsserie eller startnummer för något av programmets dokument eller journalserier kan du göra det i den här bilden. Om du arbetar med verifikationsserier och inte väljer serie specifikt sker bokföring i serie A.

Du kan inte använda ett startnummer som redan finns sparat i respektive register. Du kan t ex inte börja med fakturanummer 1 varje nytt år. Vill du ha ett sådant system ska du börja med en beteckning för året, t ex 20XX001, 20XY001 etc.

Löpnummer för programmets dokument, exempelvis leverantörsfakturor och journaler, kan endast innehålla siffror. Löpnumret sorteras numeriskt t ex 1, 2… 10, 11… 20, 21.

Löpnummer för kunder, artiklar och leverantörer sorteras alfanumeriskt, vilket ger dig möjlighet att använda både siffror, bokstäver och specialtecken (t ex bindestreck) i numret. Använder du bara siffror för kundnummer, artikelnummer och leverantörsnummer kommer de att sorteras i ordningen 1, 10, 2, 20 och inte i ordningen 1, 2, 3, 4. Vill du att löpnumren ska visas i nummerordning måste du de bestå av samma antal tecken, till exempel 1001, 1002, 1003.

Programmet räknar sedan automatiskt upp de olika nummerserierna då det är aktuellt. Fakturanumret, till exempel, räknas upp varje gång du skapar en ny faktura.

Blir någonting fel och löpnummeruppräkningen störs får du ett meddelande om att dokumentet i fråga redan finns. Ändrar du manuellt i löpnummerserien i denna bild måste du själv hålla reda på ändringarna. Annars kan du få avbrott i nummerserier eller råka ut för nummerkollisioner.

Observera att du inte kan skriva in en nolla som första siffra i en nummerserie.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Sökord: fel verifikationsnummer, första verifikationsnummer, fel nummerserie