Dokumenttexter, företagsinställningar

Dokumenttexter hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Dokumenttexter.

I den här bilden kan du skriva in de dokumenttexter som du vill ska visas på dina dokument. Det kan till exempel vara öppettider eller en julhälsning. Du kan använda upp till 60 tecken per rad, d v s 3 x 60 tecken och du kan ha olika dokumenttexter för dina olika dokumenttyper.

Dokumenttexter kan anges för varje språk du har lagt upp under Arkiv - Inställningar - Språk. För att skriva in texter för ett språk ser du till att språket i fråga är aktivt. Det gör du genom att klicka på knappen i fältet Språk, därefter klickar du på knappen Ändra, väljer språk och klickar på Plocka. Skriv sedan in de texter du önskar.