Visma Administration 1000

Redigera SRU-koder

Funktionen finns under Arkiv - Företagsunderhåll - Redigera SRU.

Redigera SRU använder du om du behöver ändra någon enstaka SRU-kod eller av någon annan anledning vill arbeta med SRU-koderna manuellt.

Här visas beskattningsår, vilken blankett som används, vilken SRU-kod som används till de olika kontona och under vilken rubrik de placeras.

Om du redan har uppdaterat SRU-koderna finns alla uppgifter inlagda. Du kan också välja att lägga in eller redigera uppgifterna manuellt.

Vill du byta SRU-kod för något konto gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Företagsunderhåll - Redigera SRU.
  2. Markera SRU-koden.
  3. Skriv in den SRU-kod du vill byta till.
  4. Tryck på Enter-tangenten.

På grund av förändringen i Skatteförfarandelagen har programmets stöd för räkenskapsschema upphört. Om du behöver få fram summeringar av kontosaldo per SRU-kod kan du använda rapporterna Saldo per SRU-kod eller Saldo per SRU-kod - detaljerad. Dessa kan du läsa in i avsnittet Rapporter att läsa in.

Relaterade avsnitt

Uppdatera SRU-koder
Rapporter att läsa in

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...