Visma Administration 1000

Uppdatera SRU-koder

Funktionen finns under Arkiv - Företagsunderhåll - Uppdatera SRU.

Funktionen Uppdatera SRU kan du använda om Skatteverket har ändrat SRU-koderna, eller om du har lagt upp nya konton som inte finns med i BAS-kontoplanen. Det är bara SRU-koderna i aktiva företaget som uppdateras när du använder den här funktionen.

Oftast ändras SRU-koderna lite varje år och då behöver du uppdatera ditt programmet och använda funktionen Uppdatera SRU för att varje konto ska få rätt SRU-kod.

Gör så här för att uppdatera SRU-koderna:

  1. Kontrollera att rätt företag är aktivt.
  2. Kontrollera att rätt bokföringsår är aktivt.
  3. Välj Arkiv - Företagsunderhåll - Uppdatera SRU.
  4. Ange vilken typ av företag det gäller.
  5. Klicka på OK.

Nu går programmet igenom dina konton. Om programmet hittar SRU-koder som inte stämmer med de du har inlagda i kontoplanen får du en fråga om du vill byta SRU-kod på kontot. Läs dessa frågor noga. Det kan vara olika SRU-koder på kontona dels beroende på typ av verksamhet och dels beroende på hur nära man följer baskontoplanen.

  1. Läs varje kontrollfråga noga och svara Ja, Nej eller Alla, beroende på hur du vill göra för respektive konto. Väljer du Alla uppdaterar programmet alla koder utan att du får svara på fler frågor.

Tänk på att det är bara om du använder BAS-kontoplanen exakt som den är som du bör använda knappen Alla. Har du ändrat eller lagt till några konton eller om du t ex använder en kontoplan som avviker lite från BAS-kontoplanen, t ex jordbrukskontoplanen, är det bäst att svara Ja. Då får du frågan igen för varje konto som har en avvikande SRU-kod.

Om du svarar Ja på frågan uppdateras bara det kontot som frågan gäller. Nästa gång programmet hittar ett konto med avvikande SRU-kod visas frågan igen.

Är du osäker på vilka SRU-koder vissa konton ska ha kan du läsa mer i Skatteverkets broschyr Dags att deklarera eller ta kontakt med Skatteverket.

På grund av förändringen i Skatteförfarandelagen har programmets stöd för räkenskapsschema upphört. Om du behöver få fram summeringar av kontosaldo per SRU-kod kan du använda rapporterna Saldo per SRU-kod eller Saldo per SRU-kod - detaljerad. Dessa kan du läsa in i avsnittet Rapporter att läsa in.

Relaterade avsnitt

Redigera SRU-koder
Rapporter att läsa in

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...