Gamla journaler, kortläge

Programdelen finns under Bokföring - Gamla journaler.

I arbetsbilden visas den journal du har valt. Du kan skriva ut journalen genom att klicka på knappen Journalkopia eller trycka på Ctrl+P.

Kolumnen Extra information har olika innehåll beroende på vilken typ raden är. Om det är en lagerförändringsjournal visas information om dokument. Är det t ex en faktura- eller leverantörsfakturajournal ser du vilken kund respektive leverantör det gäller.

Du kan sortera raderna på antingen Kontering på, Nr eller Konto. Klicka på kolumnhuvudet för att sortera på den kolumn du önskar.

Relaterade avsnitt

Gamla journaler, listläge

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.