Visma Administration 1000

Ångra registrering av betalning från Skatteverket

Om det till exempel är så att du angav fel datum eller fel belopp när du registrerade ditt beslut från Skatteverket, kan du ångra det så länge betalningen inte har blivit journalförd.

  1. Välj Betalningar - Husarbete, fliken Översikt husfakturor.
  2. Dubbelklicka på den aktuella fakturan.
  3. Välj fliken Spårning.
  4. Markera betalraden som innehåller skattereduktionen och välj Radera.
  5. Gå tillbaka till Betalningar - Husarbete, fliken Beslut.
  6. Markera den aktuella raden och ange rätt belopp och rätt datum.
  7. Välj kommandot Färdigställ beslut för att göra om registreringen.

Från 1 juli 2019 är maxbeloppet för rutavdrag 50 000 kr, vilket innebär att du kan begära resterande belopp i efterhand. Det gör du på Skatteverkets hemsida.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Ansökan
Husarbete, fliken Beslut
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Husarbete i Visma Administration 1000
Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift