Visma Administration 1000

Husarbete, fliken Ansökan

Programdelen finns under Betalningar - Husarbete, fliken Ansökan.

På fliken Ansökan hanterar du ansökan om skattereduktion för fakturor som innehåller rotarbete/rutarbete. Du kan endast ansöka om skattereduktion via den här programdelen om kunden har betalat in hela sin del av fakturan.

I listan visas de personnummer som du kan ansöka om skattereduktion för. Använd markeringsrutan till vänster i tabellen för att markera vilka personer du ska skapa ansökan för.

Programmet hanterar inte delansökningar av skattereduktion. Vill du delansöka om skattereduktion hanteras det helt utanför programdelen Husarbete. Om en kund gör en delbetalning av sin faktura och du vill göra en delansökan för detta, gör du det direkt på Skatteverkets hemsida. När du har gjort delansökan måste rutan Delansökt om skattereduktion på fakturan markeras för att dessa fakturor inte ska visas på fliken Ansökan när de blir fullbetalda av kund.

Genom att klicka på förstoringsglaset i kolumnen Fakturanummer kan du enkelt öppna en faktura från den här programdelen.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Beslut
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Husarbete i Visma Administration 1000
Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Ångra registrering av betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift