Visma Administration 1000

Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete

Om du har fakturerat din kund för utfört rot- eller rutarbete och kunden delbetalar fakturan har du möjlighet att ansöka om skattereduktion för den inbetalade delen. För att få göra en delansökan måste dock arbetet som betalningen avser vara utfört.

Om du ansöker om del av skattereduktion ska det göras proportionellt mot fördelningen av det totala beloppet för material och arbete. Se exempel om delansökan på skatteverket.se.

Vill du ansöka om del av skattereduktion måste detta göras utanför programmet direkt på Skatteverkets hemsida. Delansökningar hanteras inte i programdelen Betalningar - Husarbete.

Gör så här:

 1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
 2. Markera den faktura som kunden har delbetalat.
 3. Välj kommandot Direktbetala.
 4. Ange betaldatum och betalsätt.
 5. Ange det belopp kunden har delbetalat i fältet Betalt (inte Betalt kr).
 6. Välj Lagra.

För att delansöka om skattereduktionen går du nu till Skatteverkets hemsida och deras e-tjänst Rot & rut. Där anger du de uppgifter som krävs.

 1. När du har gjort delansökan hos Skatteverket öppnar du den aktuella fakturan igen och markerar Delansökt om skattereduktion.

I och med att du markerar den här rutan meddelar du programmet att ansökan om skattereduktion har hanterats direkt hos Skatteverket. På så sätt riskerar du inte att ansöka dubbelt när fakturan är fullbetald och då blir ansökningsbar i programdelen Husarbete.

Registrera betalning från Skatteverket

När Skatteverket betalar ut den ansökta skattereduktionen registrerar du även det direkt på fakturan.

 1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
 2. Markera den aktuella fakturan i kolumnen Markering.
 3. Välj kommandot Direktbetala.
 4. Ange betaldatum och betalsätt.

Om du vill särskilja de betalningar som kommer från Skatteverket när du har delansökt om skattereduktion, kan du lägga upp ett eget betalsätt som du till exempel benämner Skatteverket. Läs mer i avsnittet Betalsätt, företagsinställningar.

 1. Ange beloppet för skattereduktionen som Skatteverket har betalat ut till dig.
 2. Välj Lagra.

De fakturor som du har delansökt om skattereduktion för visas under Betalningar - Husarbete, fliken Översikt husfakturor. Dessa fakturor har då statusen Ej hanterad i modulen och en markering i kolumnen Delansökt.

Eftersom programmet inte hanterar delansökan av skattereduktion så visas ingen historik för dessa i programdelen Husarbete. De uppgifter du ser är att du har delansökt, fakturans totalbelopp och saldo samt vilka personer du har ansökt för.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Ansökan
Husarbete, fliken Beslut
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Husarbete i Visma Administration 1000
Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Ångra registrering av betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift