Visma Administration 1000

Importera från Visma Bokföring

Funktionen Import använder du för att importera företagets alla register och inställningar när du byter program från Visma Bokföring till Visma Administration 1000.

För att kunna genomföra importen behöver du ha senaste versionen av båda programmen installerade på samma dator. Den senaste versionen av Visma Bokföring är version 4.81.

Läs mer om hur du installerar Visma Administration 1000 i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 1000.

Läs mer om hur du installerar Visma Bokföring i avsnittet Installationsanvisning Visma Bokföring.

Tänk på följande innan du startar importen:

  • Du måste ha ett företag upplagt i Visma Administration 1000. Läs mer i avsnittet Skapa företag. Fyll i företagsnamn, övriga uppgifter kan fyllas i senare. Eftersom information om kontoplan och bokföringsår importeras från Visma Bokföring spelar det ingen roll vad som väljs i guiden Skapa nytt år. Inställningarna för företaget kommer du åt senare under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar. Nederst till höger visas företagsnamnet och bokföringsåret.
  • Du får inte ha någon tidigare bokföring registrerad i företaget i Visma Administration 1000, d v s företaget du ska importera till.

När förberedelserna är klara gör du enligt nedan för att starta importen:

  1. Välj Arkiv – Import – Visma Bokföring.

Nu visas en lista över de företag du har i det program du har valt att importera från. Om företaget inte finns i den mapp som visas kan du klicka på knappen Bläddra. Markera den mapp där företaget finns (alltså inte själva företagsmappen) och klicka på OK. Om du inte hittar mappen där ditt företag finns kan det vara enklast att öppna Visma Bokföring och kontrollera sökvägen genom att välja Arkiv - Öppna företag.

  1. Markera företaget du vill importera.
  2. Välj Importera.
  3. Välj Ja om du får frågan om momsrapportkoderna ska konverteras.
  4. Klicka på Stäng när konverteringen är klar.

Nu förs alla uppgifter från bokföringsprogrammet över till Visma Administration 1000. När importen är klar får du ett meddelande om det och då kan du göra kompletterande inställningar om du vill.

All bokföring hittar du nu under Bokföring – Verifikationer. Du skapar nya verifikationer via knappen Ny. Rapporter till din bokföring hittar du under Utskrifter – Bokföring.

Lär dig mer om ditt nya program i Kom igång med Visma Administration 1000.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...