Visma Administration 1000

Importera från SPCS Fakturering 2.6

Funktionen Import - SPCS Fakturering 2.6 använder du för att importera företagets alla register och inställningar när du byter program från Visma Fakturering, version 2.6 till Visma Administration 1000.

Om du har version 4.3 eller senare av Visma Fakturering tar du i stället en säkerhetskopia på företaget och installerar den i Visma Administration 1000.

Tänk på följande innan du startar importen:

  • Du måste ha version 2.6 av Visma Fakturering och senaste version av Visma Administration 1000 installerade för att importen ska fungera.
  • Om du har Visma Fakturering 1.2 kan du inte göra någon import till senaste version av Visma Administration 1000. Visma Spcs Support kan dock hjälpa dig att få över leverantörsregister, kundregister och artikelregister mot konsultuppdragskostnad.
  • Du måste ha ett företag upplagt i senaste version av Visma Administration 1000. Läs mer i avsnittet Skapa företag.
  • Det får inte finnas några fakturor registrerade eller något upplagt i registren för leverantörer, kunder och artiklar, i företaget du ska importera till innan du gör importen från SPCS Fakturering 2.6.

Gör så här för att importera från SPCS Fakturering 2.6:

  1. Välj Arkiv - Import - SPCS Fakturering 2.6.

Nu visas en lista över de företag du har i det program du har valt att importera från. Om företaget inte finns i den mapp som visas kan du klicka på knappen Bläddra. Markera den mapp där företaget finns och klicka på OK.

  1. Markera det företag som ska importeras.
  2. Välj Importera.

Nu förs alla uppgifter från faktureringsprogrammet över till Visma Administration 1000.

När importen är klar får du ett meddelande om det. Då kan du göra kompletterande inställningar. Tänk på att du i Visma Administration 1000 har större möjligheter att göra inställningar som underlättar ditt dagliga arbete.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...