Visma Administration 1000

Importera ingående balans

Programdelen finns under Arkiv - Import - Ingående balans.

Med hjälp av den här funktionen kan du importera ingående balans från en SIE-fil till ditt företag.

  1. Välj Arkiv - Import - Ingående balans.
  2. Leta upp den SIE-fil vars ingående balans du vill importera markera den.
  3. Klicka på Öppna. När importen är klar får du ett meddelande om det.

Om information i filen och det aktuella bokföringsåret är olika visas en infolista. Innehåller listan fel kan importen inte genomföras. Innehåller listan varningar eller upplysningar kan du välja att stänga listan (och därmed avbryta importen) eller att fortsätta och importera i alla fall.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...