Visma Administration 1000

Importera underlag från Visma Tid eller Visma Advisor

Du kan importera godkända order- och fakturaunderlag från Visma Tid eller från Visma Advisor. Importen sker i xml-format.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Import - Underlag från Visma Tid.

Nu visas en dialogruta med de order- och fakturaunderlag som har överförts från programmet Visma Tid eller Visma Advisor. Du ser även sökvägen till order- och fakturaunderlaget och vilket datum fakturaunderlaget skapades.

  1. Klicka på Importera. När importen är slutförd får du ett meddelande om det.

Om du har angett en kreditgräns i kundregistret och denna överskrids, kommer varningen om kreditgräns inte upp när order- och fakturaunderlag importeras från Visma Tid. Om importen av order- och fakturaunderlag innehåller artiklar markerade som lagervara i Visma Administration 1000, och antalet underskrider det antal som finns i lagret, anger programmet automatiskt det antal som kan levereras ut.

Relaterade avsnitt

Tidintegration, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...