Gör bortskrivning

Programdelen hittar du under Betalningar - Inbetalningar.

Om kunden inte har betalt exakt det belopp som står på fakturan och du inte ska kräva in det belopp som återstår måste du ange hur resterande belopp ska behandlas, för att fordran ska försvinna från bokföringen. Du kan till exempel skriva bort det resterande beloppet som en kundförlust enligt nedan. Du kan också välja att göra en direktinbetalning via kommandot Direktbetala. Läs mer i avsnitten Skapa direktbetalning och Direktbetala, kommando.

Du gör på följande sätt:

  1. Välj Betalningar - Inbetalningar.
  2. Klicka på knappen Ny.
  3. Kontrollera att du har rätt betaldatum.
  4. Ange vilket betalsätt som har använts.
  5. Ange fakturanumret i inbetalningsbunten. Fakturans uppgifter visas.
  6. Skriv in beloppet kunden betalat in.

Om du vill göra en bortskrivning trycker du på Tab-tangenten tills du kommer till kolumnen Bortskr.

  1. Ange bortskrivningskod för beloppet genom att klicka på listknappen. De bortskrivningskoder du får upp här är de du har lagt in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Bortskrivningar. Du kan lägga till fler bortskrivningskoder genom att välja Ny (Ctrl+N).

Du kan välja att använda flera koder för en faktura, om du vill. Du skriver då in hur stor del av kvarstående belopp som ska föras på vardera bortskrivningskod.

  1. Ange hur stort belopp som ska skrivas bort, dvs hur mycket kunden inte betalt in.

Om du har ytterligare inbetalningar att registrera på samma bunt placerar du insättningspunkten i kolumnen Fakturanummer igen.

För att hantera momsen vid en kundförlust behöver du göra bortskrivningen på fakturan i två steg. Först gör du en bortskrivning som avser själva kundförlusten enligt ovan och i nästa steg gör du motsvarande bortskrivning fast för momsen. Se till att du har en bortskrivningskod upplagd för Moms, kundförlust, den lägger du upp via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Bortskrivningar. Du kan läsa mer om hur du hanterar moms vid kundförlust i vårt forum.

Relaterade avsnitt

Sökord: Kundförlust