Visma Administration 1000

Ingående balans, listläge

När du väljer Bokföring - Ingående balans visas en arbetsbild där du kan registrera ingående balans för företaget totalt och för resultatenheter, under förutsättning att du har valt att arbeta med resultatenheter. Detta gör du genom att lägga upp minst en resultatenhet. Det konto som du vill lägga in ingående balans på måste också vara markerat för resultatenheter under Bokföring - Kontoplan.

Du kan antingen registrera de ingående balanserna konto för konto manuellt eller välja kommandot Överför UB från föregående år. Använder du kommandot så förs alla utgående balanser från det föregående årets bokföring över till att bli ingående balanser i det nya året. Du kan göra överföringen hur många gånger som helst fram till att du låser året som du för över till. Du kan inte använda den här funktionen för att föra över den ingående balansen från något annat program, eller något annat företag. Läs mer i avsnittet Överför UB från föregående år, kommando.

Registrerar du de ingående balanserna manuellt så ser du hela tiden hur stor ingående balans du har registrerat totalt vid fältet Summa. Det du skriver in registreras direkt. Du kan alltid gå tillbaka och ändra uppgifterna här, även under pågående år. Du registrerar allt som ska läggas in i Debet utan minustecken och allt som ska läggas i Kredit med minustecken. Du kan bläddra i listan och flytta insättningspunkten på samma sätt som i alla andra listor. När du är klar med registreringen av ingående balans ska summan vara noll (gäller för företaget totalt).

Utskriftsknappen använder du om du vill skriva ut en lista över de inmatningar du har gjort, för arkivering.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...