Visma Administration 1000

Förpackningstyper

Du når den här bilden på två sätt, dels från Arkiv – Inställningar – Förpackningstyper, dels när du registrerar kollin i arbetet med kolliinformation för en order.

I båda fallen har du samma möjligheter att ändra på befintliga förpackningstyper och att skapa nya typer.

De förpackningstyper som finns som standard i programmet är ett urval av EAN:s kodlista för förpackningstyper som i sin tur är ett urval av FN:s kodlista. Se www.gs1.se för en komplett lista över föpackningstyperna.

Listan med förpackningstyper kommer inte att uppdateras när du installerar en ny version av programmet. De ändringar och kompletteringar du gör kommer alltså inte att försvinna vid en uppdatering.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...