Visma Administration 1000

Länder

Här ser du vilka landskoder som finns inlagda i din lista samt benämningen på respektive land. Du når den här bilden på två sätt. Du har tillgång till samtliga möjligheter om du väljer Arkiv - Inställningar - Länder.

När du kommer till den här dialogen via en arbetsbild är möjligheterna något begränsade. Du kan ändra benämning och lägga till länder i listan, men inte radera befintliga.

I programmet finns en fast lista, som du inte kan ändra, med alla korrekta ISO-koder för länder. Från den listan plockar du de landskoder du vill ha valbara i ditt program. Du lägger till länder i din lista via knappen Ny och tar bort med hjälp av knappen Radera.

Förteckningen över länder finns kvar även om du raderar ett företag. Installerar du ett företag via en säkerhetskopia som använder länder som inte finns sedan tidigare, lägger programmet in de landskoder som saknas.

Relaterade avsnitt

Importera länder

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...