Visma Administration 1000

Programinställningar

Programdelen finns under Arkiv - Inställningar - Programinställningar.

I dialogrutan Programinställningar gör du inställningar som är generella för programmet, d v s inte företagsspecifika. Här väljer du t ex om du vill återgå till utskriftsdialogen efter att ha gjort utskrift till bildskärm eller skrivare.

Om du har en nätverksversion av programmet kan du även ange sökvägen till gemensamma filer. Sökvägen till gemensamma filer läggs in när du kör setup på någon annan dator än den gemensamma. Om du behöver kontrollera sökvägen, eller eventuellt behöver ändra den, gör du det i den här dialogrutan.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...